RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho một mạch của phân tử ADN có trình tự 3’ ATT GXX TAT GAT 5’ , trình tự các nucleotit trên mạch còn lại là:

  • A. 3’ TAA XGG ATA GTA 5’
  • B. 3’ TAA XGG ATA XTA 5’
  • C. 5’ TAA XGG ATA XTA 3’
  • D. 5’ TAA XGG TTA XTA 3’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các nucleotit trong hai mạch của đoạn gen trên liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X, hai mạch có chiều ngược nhau.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>