RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Màng sinh chất ở tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ:

  • A. Photpholipit và protein
  • B. Axit phosphoric, protein
  • C. Axit ribonucleic, cacbohidrat
  • D. Axit deoxiribonucleic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Màng tế bào của tất cả sinh vật đều được cấu tạo từ photpholipit và protein.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>