• Câu hỏi:

  Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:

  • A. Axit, Prôtêin và lipit
  • B. Đường, bazơ nitơ và nhóm photphat
  • C. Lipit, đường và Prôtêin
  • D. Đường, axit và Prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi nucleotit đều được cấu tạo từ 1 phân tử đường, 1 bazo nitơ và 1 axit photphoric. Các nucleotit khác nhau ở loại bazo nitơ.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC