YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:

  • A. Axit, Prôtêin và lipit
  • B. Đường, bazơ nitơ và nhóm photphat
  • C. Lipit, đường và Prôtêin
  • D. Đường, axit và Prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi nucleotit đều được cấu tạo từ 1 phân tử đường, 1 bazo nitơ và 1 axit photphoric. Các nucleotit khác nhau ở loại bazo nitơ.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA