AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật thật đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm thì cho ảnh thật lớn hơn vật và cách vật một khoảng 1,25 m. So với kích thước vật, ảnh cao gấp 

  • A. 1,25 lần          
  • B. 5 lần        
  • C. 4 lần            
  • D. 6,25 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  d + d' = 125\\
  \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  d = 25\\
  d' = 100
  \end{array} \right. \to k =  - \frac{{d'}}{d}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>