YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt  điện áp \(u = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà từ thông gửi qua cuộn cảm có độ lớn là \(\frac{{\sqrt 2 }}{{2\pi }}\) Wb là; 

  • A. \(\frac{1}{{300}}s\)
  • B. \(\frac{1}{{600}}s\)
  • C. \(\frac{1}{{100}}s\)
  • D. \(\frac{1}{{150}}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>