AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = 200\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự. Điều chỉnh L thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại bằng 200\(\sqrt 2 \)V. Khi đó điện áp giữa hai đầu tụ điện có biểu thức là:

  • A. \({u_C} = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\) V
  • B. \({u_C} = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\) V
  • C. \({u_C} = 300\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\) V
  • D. \({u_C} = 300\cos \left( {100\pi t - \frac{{5\pi }}{{12}}} \right)\) V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>