AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng l . Cực tiểu giao thoa tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng đó từ nguồn tới điểm đó bằng

  • A. \(k\lambda \) với \(k = 0, \pm 1, \pm 2\)
  • B. \(k\frac{\lambda }{2}\) với \(k = 0, \pm 1, \pm 2\)
  • C. \(\left( {k + 0,5} \right)\lambda \) với \(k = 0, \pm 1, \pm 2\)
  • D. \(\left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{4}\) với \(k = 0, \pm 1, \pm 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>