AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương lần lượt có phương trình \({x_1} = {A_1}\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\) và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {4\pi t - \pi } \right)\) ( với A1 và A2 là các hằng số dương ). Biên độ tổng hợp của hai dao động trên là 6cm. Để A2 đạt giá trị lớn nhất có thể của nó thì A1 có giá trị 

  • A. 3cm        
  • B. \(6\sqrt 3 \)cm        
  • C. \(2\sqrt 3 \)cm        
  • D. 12cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>