AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm, có điện trở r và cảm kháng ZL mắc nối tiếp với tụ điện thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha \(\frac{{5\pi }}{6}\) so với điện áp giữa hai đầu tụ điện. Tỉ số \(\frac{{{Z_L}}}{r}\) bằng 

  • A. 1,73                    
  • B. 0,58             
  • C. 2                      
  • D. 0,5   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha \(\frac{{5\pi }}{6}\) so với điện áp giữa hai đầu tụ điện

  => \({\varphi _d} = \frac{{5\pi }}{6} - \frac{\pi }{2} = \frac{\pi }{3}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>