AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo đang dao động với phương trình x = 5cos(2pt +p )cm. Biết lò xo có độ cứng 10 N/m. Lấy p 2 = 10 . Vật nhỏ có khối lượng là 

  • A. 400 g            
  • B. 250 g                 
  • C. 125 g                      
  • D. 200 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>