AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một thiết bị tiêu thụ điện thì thấy cường độ dòng điện chạy qua thiết bị trễ pha \(\frac{\pi }{6}\) so với điện áp. Hệ số công suất tiêu thụ điện của thiết bị là 

   

  • A. 0,5 
  • B. 2
  • C. 1
  • D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>