AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện năng được truyền tải từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ cách xa đó với hiệu suất truyền tải là 80 % nếu điện áp hiệu dụng tại đầu ra máy phát là 2200 V. Coi hệ số công suất trong các mạch điện luôn bằng 1. Nếu tăng điện áp hiệu dụng tại đầu ra ở máy phát lên 4400 V mà công suất tiêu thụ điện không đổi thì hiệu suất truyền tải điện lúc này có giá trị 

  • A. 95,0 %                 
  • B.  93,1 %      
  • C. 95,8 %            
  • D. 90,0 %

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ban đầu ta có \(\Delta P = R\frac{{{P^2}}}{U} \to \frac{{\Delta {P_1}}}{{\Delta {P_2}}} = \frac{{P_1^2}}{{P_2^2}}.\frac{{U_2^2}}{{U_1^2}} \leftrightarrow \frac{{\Delta {P_1}}}{{{P_1}}} = \frac{{\Delta {P_2}}}{{{P_2}}}.\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}}.\frac{{U_1^2}}{{U_2^2}}\)

  \(\begin{array}{l}
  H = 1 - \frac{{\Delta P}}{P} \to \frac{{\Delta P}}{P} = 1 - H \to 1 - {H_1} = \left( {1 - {H_2}} \right)\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}}.\frac{{U_2^2}}{{U_1^2}}\\
   \leftrightarrow \frac{{1 - {H_1}}}{{1 - {H_2}}} = \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}}.\frac{{U_2^2}}{{U_1^2}}
  \end{array}\)

   \(\begin{array}{l}
  {P_1} = \frac{{{P_{tt}}}}{{{H_1}}};{P_2} = \frac{{{P_{tt}}}}{{{H_2}}}\\
   \to \frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{{H_2}}}{{{H_1}}} \to \frac{{1 - {H_1}}}{{1 - {H_2}}} = \frac{{{H_2}}}{{{H_1}}}\frac{{U_2^2}}{{U_1^2}}\\
   \to \frac{{1 - 0,8}}{{1 - {H_2}}} = \frac{{{H_2}}}{{0,8}}.4\\
   \to {H_2} = 0,9582
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>