YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các kết quả dưới đây, kết quả nào là kết quả chính xác của phép đo gia tốc trọng trường trong một thí nghiệm? 

  • A. 9,82 ± 0,5 m/s2             
  • B. 9,825 ± 0,5 m/s2 
  • C. 9,825 ± 0,05 m/s2    
  • D. 9,82 ± 0,05 m/s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA