AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm giao thoa sóng trên  mặt  nước,  hai nguồn dao  động theo  phương thẳng đứng cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số được đặt tại hai điểm A B . Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng l và AB = 6, 6l . C là một điểm trên mặt nước thuộc đường trung trực của AB sao cho trên đoạn CA (không tính C ) có ít nhất một điểm dao động với biên độ cực đại và đồng pha  với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất giữa C với đoạn AB có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

  • A. 1,15l                      
  • B.  1, 45l   
  • C. 1,35l              
  • D. 1, 25l

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>