AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh điểm O với tần số góc w , biên độ A và pha ban đầu j . Phương trình mô tả li độ x của vật theo thời gian t có dạng

  • A. \(x = A.t.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\)
  • B. \(x = \omega A.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\)
  • C. \(x = A.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\)
  • D. \(x = {\omega ^2}Acos\left( {\omega t + \varphi } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>