AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định dài 60 cm. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz và trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Tốc độ sóng truyền trên dây là 

  • A. 2 m/s 
  • B. 4 m/s 
  • C. 6 m/s      
  • D.  3 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(3\frac{\lambda }{2} = 60 \to \lambda  = 40cm \to v = \lambda .f\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA