YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò  xo gồm lò  xo độ cứng  k = 25 N/m và vật  có khối lượng 300 g  nằm ngang trong đó ma  sát  giữa vật  và sàn có thể bỏ  qua. Vật  M   khối lượng 200 g được nối với vật  m bằng một sợi dây nhẹ, dài và không dãn như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa  M   và sàn là 0,25. Lúc đầu vật  được giữ ở  vị trí lò  xo  dãn 10 cm (trong giới hạn đàn hồi), sợi dây căng. Thả nhẹ vật m để hệ chuyển động. Lấy g = 10 m/s2. Tính từ thời điểm lò xo bị nén mạnh nhất lần đầu tiên, tốc độ cực đại của vật m là 

  • A.  54,8 cm/s            
  • B. 42,4 cm/s  
  • C.  28,3 cm/s                
  • D. 52,0 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>