AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn gồm vật nhỏ và sợi dây có chiều dài l đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi dao động nhỏ, con lắc dao động điều hòa với chu kì

  • A. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)
  • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{g}} \)
  • C. \(2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)
  • D. \(2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>