YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một cơ hệ có tần số góc dao động riêng \({\omega _o}\) đang dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc \(\omega\) . Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

  • A. \(\omega  = 2{\omega _o}\)
  • B. \(\omega  > {\omega _o}\)
  • C. \(\omega  < {\omega _o}\)
  • D. \(\omega  =  {\omega _o}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>