AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 đến mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với n1>n2. Góc giới hạn igh để xảy ra hiện  tượng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách thỏa mãn

  • A. \({\sin _{gh}} = \frac{1}{{{n_1}{n_2}}}\)
  • B. \({\sin _{gh}} = \frac{1}{{{n_1}}}\)
  • C. \({\sin _{gh}} = \frac{1}{{{n_2}}}\)
  • D. \({\sin _{gh}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>