AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ống phát tia X đang hoạt động. Electron bứt ra từ catốt (coi như động năng ban đầu bằng không) được gia tốc dưới hiệu điện thế 20 kV đến đập vào anốt. Lấy e = 1, 6.10-19 C. Động năng của electron khi đến anốt là 

  • A. 3,2.10‒15 J                  
  • B. 3,2.10‒18 J       
  • C. 1,25.10‒15 J                  
  • D. 1,25.10‒18 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>