ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) 

  • A.  2,55           
  • B.  2,8               
  • C. 2,52                      
  • D. 3,6
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì chứa 30% tạp chất ⇒ mC2H4 = 4.0,7 = 2,8 tấn

  Hiệu suất 90% → mPE = 2,8.0,9 = 2,52 tấn

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1