ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là 

  • A. 2,24 lít.           
  • B. 1,12 lít.      
  • C. 3,36 lít.           
  • D. 4,48 lít.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đốt cháy este no đơn chức luôn có: nCO= nH2O

  nH2O = 3,6 : 18 = 0,2 mol

  nCO= nH2O = 0,2 mol

  ⇒ VCO2 = 0,2.22,4 = 4,48 lit

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1