ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: 

  • A.  2              
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bậc của amin bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

  ⇒ Amin bậc 1 phải chứa –NH2 ⇒ các đồng phân amin bậc 1 là:

  H2N-CH2-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(NH2)-CH2-CH3 , H2N-CH2-CH(CH3)-CH3 , CH3-C(CH3)(NH2)-CH3 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1