YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

  • A. 2,25 gam.          
  • B. 1,80 gam.        
  • C. 1,82 gam.     
  • D. 1,44 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H12O6 + H2 → C6H14O6

  nSobitol = 0,01 mol ⇒ nGlu = 0,01 : 0,8 = 0,0125 mol

  mGlu = 0,0125.180 = 2,25 gam

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51522

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA