YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là 

  • A. C2H5COOC2H5.   
  • B. HCOOC2H5.        
  • C. C2H5COOCH3.     
  • D. CH3COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì este no, đơn chức .Đặt CTPT CnH2nO

  Nhận thấy: Khi thủy phân este no đơn chức thì nC2H5OH = neste = 0,05 mol.

  → Meste = 3,7 : 0,05 = 74 = 14n+ 32 → n = 3.

  CTPT là C3H6O2

  Vậy CTCT là HCOOC2H5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA