YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic hiệu suất đạt 80%. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là: 

  • A. 4,654kg      
  • B. 4,370kg    
  • C. 3,496kg         
  • D. 5,565kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  chứa 10% tạp chất nên lượng glucozơ nguyên chất trong 10kg là 9kg

  ⇒ nGlu = 9000 ÷ 180 = 50 mol.

  Hiệu suất phản ứng 80% và từ phương trình phản ứng ta có:

  nC2H5OH = 50.0,8.2 = 80 mol.

  nC2H5OH bị hao hụt = 80.5% = 4 mol

  nC2H5OH thực tế thu được = 80 - 4 = 76 mol

  mAncol = 46.76 = 3496 gam = 3,496 kg

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA