RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? 

  • A. Saccarozơ.    
  • B.  Tinh bột.         
  • C. Glucozơ.              
  • D. Xenlulozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Glucozo tham gia phản ứng tráng bạc

  1Glu → 2Ag

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>