RANDOM
 • Câu hỏi:

  Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào 

  • A. Benzen         
  • B. Axit axetic         
  • C. Anilin               
  • D. Ancol etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2(Br)3-NH2 + 3HBr

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>