ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất? 

  • A. NH3            
  • B. C2H5NH2             
  • C. C6H5-NH2         
  • D. CH3NH2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Amin thơm có lực bazơ yếu hơn amoniac.

  Ankyl amin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

  Gốc ankyl đẩy e càng mạnh, lực bazơ của N càng mạnh.

  ⇒ Thứ tự lực bazơ tăng dần: C6H5NH2, NH3, CH3NH2, C2H5NH2.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1