• Câu hỏi:

  Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 

  • A. CH3COONa và C2H5OH.        
  • B. HCOONa và CH3OH.
  • C. HCOONa và C2H5OH.                      
  • D. CH3COONa và CH3OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC