• Câu hỏi:

  Dung dịch Metylamin trong nước làm 

  • A. Quỳ tím không đổi màu                  
  • B. Quỳ tím hóa xanh
  • C.  Phenolphtalein hóa xanh                
  • D. Phenolphtalein không đổi màu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC