• Câu hỏi:

  Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là 

  • A. CH3COOCH3.     
  • B. C2H5COOH.     
  • C. HCOOC2H5.       
  • D. CH3COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC