YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là 

  • A. H2NCH2COOH. 
  • B. C2H5OH.    
  • C. CH3COOH.          
  • D. CH2=CHCOOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là H2NCH2COOH. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA