RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của amin là: 

  • A. CH5N          
  • B. C2H7N          
  • C. C3H9N        
  • D.  C­3H7N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt X là CxHyN

  Ta có: 2CxHyN → 1N2

  nCxHyN = 2.nN2 = 0,1 mol

  MX = 12 + y + 14 = 4,5 : 0,1

  12x + y = 31 

  ⇒ x = 2; y = 7

  Vậy X là C2H7N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>