RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH­2­-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

  • A. 43,00 gam       
  • B. 44,00 gam            
  • C.  11,05 gam           
  • D. 11,15 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nHCl = nGly = 0,1 mol

  ⇒ m muối = mGly + mHCl = 11,15 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>