YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là 

  • A. 16,2 gam.          
  • B. 10,8 gam.        
  • C. 21,6 gam.    
  • D. 32,4 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cứ 1Glu → 2Ag

  nGlu = 27 : 108 = 0,15 mol

  → nAg = 2.0,15 = 0,3 mol

  → mAg = 32,4 gam

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA