• Câu hỏi:

  Chọn câu đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp qùy tím: 

  • A. Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh
  • B. Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh
  • C. Dung dịch natri phenolat không làm quỳ tím đổi màu 
  • D. Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC