YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp qùy tím: 

  • A. Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh
  • B. Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh
  • C. Dung dịch natri phenolat không làm quỳ tím đổi màu 
  • D. Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA