AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp bắt người khẩn cấp tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị ?

  • A. Thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng. 
  • B. Thực hiện tội phạm.
  • C. Thực hiện tội phạm nghiêm trọng.
  • D. Thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA