AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền gắn liền với việc thực hiện ?

  • A. Hình thức dân chủ trực tiếp.
  • B. Hình thức dân chủ tập trung.
  • C. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  • D. Hình thức dân chủ gián tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>