AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử ?

  • A. Trực tiếp
  • B. Công khai.
  • C. Bình đẳng.
  • D. Phổ thông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>