AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của quyền tố cáo nhằm .......các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân ?

  • A. Phát sinh.
  • B. Phát hiện, ngăn ngừa.
  • C. Phát hiện, ngăn chặn.
  • D. Phát triển, ngăn chặn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>