AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Qui định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc ?

  • A. Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
  • B. Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
  • C. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
  • D. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>