AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sai: Dân được quyền bầu cử, ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt ?

  • A. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
  • B. Tình trạng pháp lý.
  • C. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
  • D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>