AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể ?

  • A. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát.
  • B. Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.
  • C. Công an có thể bắt người vi phạm pháp luật.
  • D. Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>