ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  "Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm." là một nội dung thuộc?

  • A. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.
  • B. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.
  • C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận.
  • D. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>