AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc ?

  • A. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
  • B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
  • C. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
  • D. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>