AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng ?

  • A. 2 con đường.
  • B. 3 con đường.
  • C. 1 con đường duy nhất.
  • D. 4 con đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>