AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền ?  

  • A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
  • B. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
  • C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
  • D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>