AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ là một nội dung thuộc ?

  • A. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
  • B. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
  • C. Bình đẳng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
  • D. Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>